HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

TÜBİTAK 2241-A (2209-B) Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı

TÜBİTAK 2241-A (2209-B) Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı


Yayın Tarihi: 22.12.2016


Paylaş

LinkedIn'de Paylaş
LinkedIn'de Paylaş
Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tıbbi Bilimler ve Tarımsal Bilimler
 alanlarıyla ilgili bölümlerinden birinde öğrenim gören ve bitirme tezi/projesi hazırlayan lisans öğrencileri başvuru yapabilirler.

BAŞVURU KOŞULLARI

  • T.C. vatandaşı olmak
  • Üniversitede lisans eğitimine kayıtlı öğrenci olmak
  • Akademik ve sanayi/sektör danışmanın rehberliğinde proje yapıyor olmak
  • Aynı anda birden fazla başvuru yapmamış olmak
  • Daha önceki proje başvurusu desteklenmemiş olmak.
Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları

2016 yılı için öngörülen destek miktarı:

  • Proje başına en çok 4.000 TL’dir.
  • Akademik ve sanayi danışmanları için proje başına 1.000 TL’dir. Bir danışman en çok 2 proje için danışman desteği alabilir.

Desteğin ödenebilmesi için Taahhütnamenin doldurulup internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine taratılıp yüklenmesi ve aynı zamanda TÜBİTAK BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru formunda verilecek IBAN numarası mutlaka proje yürütücüsü öğrenciye ait olmalıdır. Gerek öğrencilere ve gerekse danışman öğretim üyelerine harcırah ya da yevmiye adı altında hiçbir şekilde ödeme yapılamaz.


Başvuru Tarihleri:

Yılda on iki dönem başvuru alınan programa yapılacak başvuruların her ayın son iş günü mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir.

Başvurular http://e-bideb.tubitak.gov.tr üzerinden yapılır.

Deyaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz