Bitirme Projeleri | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Bitirme Projeleri

Sevgili son sınıf öğrencilerimiz,

Bu dönem itibariyle bitirme projelerinde uygulanan süreç güncellendi. Güncellenen süreç ile ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz. Süreç ile ilgili bir sorunuz varsa bölümümüz bitirme proje koordinatörü Dr. Bilal EID ile ya da bitirme proje asistanı Arş. Gör. Fatih ALİSİNANOĞLU ile iletişime geçebilirsiniz.

Hepinize bitirme projelerinizde başarılar dileriz.

 

Güncellenen Bitirme Projesi Süreci

1) Bitirme projeleri ikişerli veya üçerli gruplar halinde tamamlanacaktır.

2) Her grup aşağıda listelenen projelerden yine aşağıda bulunan “Proje Seçim Formu”nu doldurarak beşer proje seçmek zorundadır.

3) Her grup “Proje Seçim Formu”nu en geç 13.10.2021 tarihine kadar Arş. Gör. Fatih ALİSİNANOĞLU’na teslim edecektir.

4) Proje-Grup eşleşmesi grupların proje seçiminde belirtmiş olduğu öncelik sırasına göre yapılacaktır. Birden fazla grubun aynı projeyi seçmesi durumunda, üyelerinin ortalaması en yüksek olan gruba öncelik verilecektir.

5) Proje-Grup eşleşmeleri 18.10.2021 tarihinde bitirme projeleri web sayfasında duyurulacaktır.

6) Proje-Grup eşleşmeleri tamamlandıktan sonra öğrenciler ilgili projenin danışman hocası ile çalışmaya başlayacaklardır.

7) Her grup, danışman hocası ile her hafta toplanacak olup her toplantı sonrasında alınan/verilen kararları ve proje ile ilgili gelişmeleri aşağıda bulunan “Proje Takip Formu”na yazacaktır.

8) Tüm gruplar proje ile ilgili aşağıda yer alan “Bitirme Projesi Raporu” formatına uygun bir ara raporu 05.11.2021 tarihine kadar yazıp proje danışman hocalarına ve Arş. Gör. Fatih ALİSİNANOĞLU’na teslim edeceklerdir.

9) Tüm gruplar proje raporlarının son hallerini aşağıda yer alan “Bitirme Projesi Raporu” formatına uygun olacak şekilde, 14.12.2021 tarihine kadar yazarak intihal ve şablon kontrolü için Arş. Gör. Fatih ALİSİNANOĞLU’’na teslim edeceklerdir.

10) İlk kontrolden geçen final raporları güncellenerek 25.05.2021 tarihine kadar son intihal ve şablon kontrolü için Arş. Gör. Fatih ALİSİNANOĞLU’na teslim edeceklerdir.

11) Son kontrolden geçen final raporları 28.12.2021 tarihine kadar danışman hocalarına teslim edilecektir.

12)10.01.2022 tarihinde bitirme proje sunumları için bir “Demo Day” düzenlenecektir. Demo esnasında göstermek üzere her grup projelerini açıklayan A1 formatında bir poster hazırlayacaktır. Her grup geliştirmiş oldukları ürünleri Bölüm Başkanlığı’nca belirlenecek olan fuaye alanında hem akademiden hem de sektörden gelen temsilcilere tanıtacaklardır.

Not 1: Aşağıda belirtilen projeleri seçmek istemeyen öğrenciler geliştirmek istedikleri projeleri aşağıda yer alan “Proje Öneri Formu”nu doldurarak herhangi bir hoca ile görüşebilirler. Hocalar tarafından onaylanan proje önerileri proje tercih zamanından 1 gün öncesine kadar (13.10.2021) Bitirme Proje Koordinatörlüğü’ne iletilmelidir.

Not 2: Bitirme Projesi sürecinde yer alan “Önemli Tarihler” de herhangi bir esneme olmayacaktır. Teslim tarihlerine uymayan ve sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrenciler direkt olarak bitirme projesi dersinden başarısız sayılacaklardır.

Not 3: Bitirme Projesi final raporundaki intihal oranı en fazla %30 olmalıdır. Aksi takdirde intihal raporu %30’dan fazla olan gruplar bitirme projesi dersinden başarısız sayılacaklardır.

Bitirme projesi rapor formatı için tıklayınız.

ÖNEMLİ TARİHLER

17 Eylül 2021 Bitirme Projeleri için Öğretim Üyeleri tarafından başlık+özetin bitirme projesi koordinatörlüğüne sunulması için son gün
13 Ekim 2021 Bitirme Projesi kayıt formlarının öğrenciler tarafından teslimi için son gün
5 Kasım 2021 Bitirme Projesi ara rapor teslimi için son gün
24 Aralık 2021 Bitirme Projelerinin şablon + intihal ön kontrolü
28 Aralık 2021 Bitirme Projelerinin şablon + intihal son kontrolü
31 Aralık 2021 Bitirme projelerinin teslimi için son gün (danışman+şablon kontrolü tamamlanmış)
10 Ocak 2022 Bitirme Projesi Poster + Jüri Sunumları

PROJE – GRUP EŞLEŞMELERİ

Proje No Danışman Proje Adı Grup Üyeleri

PROJE ÖNERİLERİ

Proje No Danışman Proje Adı Form Öğrenci Sayısı
F2201 6-Axis Robot Arm Proje Detayı
F2202 Acoustic Levitation Device Proje Detayı
F2203 Smart gloves for the blind to identify objects using ultrasonic sensors. Proje Detayı
F2204 Alarming system based on wireless communication. Proje Detayı
F2205 Classification of EEG signals Proje Detayı
F2206 Cell Phone Jammer Proje Detayı
F2207 Single-Phase Grid-Connected Photovoltaic Microinverter Design and Control Proje Detayı
F2208 One axis DC motor position control with Accelerometer and Gyroscope based via wireless communication Proje Detayı
F2209 Remotely Controlled low power Amplifier          Proje Detayı
F2210 Single Rotor Drone Proje Detayı
F2211 Development of the mobile data logger that can measure temperature, humidity and global position. Proje Detayı