ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Bitirme Projeleri

Sevgili son sınıf öğrencilerimiz,

Bu dönem itibariyle bitirme projelerinde uygulanan süreç güncellendi. Güncellenen süreç ile ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz. Süreç ile ilgili bir sorunuz varsa bölümümüz bitirme proje koordinatörü Dr. Bilal EID ile ya da bitirme proje asistanı Arş. Gör. Fatih ALİSİNANOĞLU ile iletişime geçebilirsiniz.

Hepinize bitirme projelerinizde başarılar dileriz.

 

Güncellenen Bitirme Projesi Süreci

1) Bitirme projeleri ikişerli veya üçerli gruplar halinde tamamlanacaktır.

2) Her grup aşağıda listelenen projelerden yine aşağıda bulunan “Proje Seçim Formu”nu doldurarak beşer proje seçmek zorundadır.

3) Her grup “Proje Seçim Formu”nu en geç 04.10.2019 tarihine kadar Arş. Gör. Fatih ALİSİNANOĞLU’na teslim edecektir.

4) Proje-Grup eşleşmesi grupların proje seçiminde belirtmiş olduğu öncelik sırasına göre yapılacaktır. Birden fazla grubun aynı projeyi seçmesi durumunda, üyelerinin ortalaması en yüksek olan gruba öncelik verilecektir.

5) Proje-Grup eşleşmeleri 07.10.2019 tarihinde bitirme projeleri web sayfasında duyurulacaktır.

6) Proje-Grup eşleşmeleri tamamlandıktan sonra öğrenciler ilgili projenin danışman hocası ile çalışmaya başlayacaklardır.

7) Her grup, danışman hocası ile her hafta toplanacak olup her toplantı sonrasında alınan/verilen kararları ve proje ile ilgili gelişmeleri aşağıda bulunan “Proje Takip Formu”na yazacaktır.

8) Tüm gruplar proje ile ilgili aşağıda yer alan “Bitirme Projesi Raporu” formatına uygun bir ara raporu 08.11.2019 tarihine kadar yazıp proje danışman hocalarına ve Arş.Gör. Fatih ALİSİNANOĞLU’na teslim edeceklerdir.

9) Tüm gruplar proje raporlarının son hallerini aşağıda yer alan “Bitirme Projesi Raporu” formatına uygun olacak şekilde, 27.12.2019 tarihine kadar yazarak intihal kontrolü için Arş.Gör. Fatih ALİSİNANOĞLU’na ve şablon kontrolü için Arş. Gör. Mustafa Diyar DEMİRKOL’a teslim edeceklerdir.

10) İlk kontrolden geçen final raporları güncellenerek 31.12.2019 tarihine kadar son intihal kontrolü için Arş.Gör. Fatih ALİSİNANOĞLU’na ve şablon kontrolü için Arş. Gör. Mustafa Diyar DEMİRKOL’a teslim edeceklerdir.

11) Son kontrolden geçen final raporları 03.01.2020 tarihine kadar hem danışman hocalara hem de Arş.Gör. Fatih ALİSİNANOĞLU’na teslim edilecektir.

12) 13.02.2020 tarihinde bitirme proje sunumları için bir “Demo Day” düzenlenecektir. Demo esnasında göstermek üzere her grup projelerini açıklayan A1 formatında bir poster hazırlayacaktır. Her grup geliştirmiş oldukları ürünleri Bölüm Başkanlığı’nca belirlenecek olan fuaye alanında hem akademiden hem de sektörden gelen temsilcilere tanıtacaklardır.

Not 1: Aşağıda belirtilen projeleri seçmek istemeyen öğrenciler geliştirmek istedikleri projeleri aşağıda yer alan “Proje Öneri Formu”nu doldurarak herhangi bir hoca ile görüşebilirler. Hocalar tarafından onaylanan proje önerileri proje tercih zamanından 1 gün öncesine kadar (03.10.2019) Bitirme Proje Koordinatörlüğü’ne iletilmelidir.

Not 2: Bitirme Projesi sürecinde yer alan “Önemli Tarihler” de herhangi bir esneme olmayacaktır. Teslim tarihlerine uymayan ve sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrenciler direkt olarak bitirme projesi dersinden başarısız sayılacaklardır.

Not 3: Bitirme Projesi final raporundaki intihal oranı en fazla %30 olmalıdır. Aksi takdirde intihal raporu %30’dan fazla olan gruplar bitirme projesi dersinden başarısız sayılacaklardır.

Bitirme projesi rapor formatı için tıklayınız.

ÖNEMLİ TARİHLER

20 Eylül 2019 Bitirme Projeleri için Öğretim Üyeleri tarafından başlık+özetin bitirme projesi koordinatörlüğüne sunulması için son gün
4 Ekim 2019 Bitirme Projesi kayıt formlarının öğrenciler tarafından teslimi için son gün
8 Kasım 2019 Bitirme Projesi ara rapor teslimi için son gün
27 Aralık 2019 Bitirme Projelerinin şablon + intihal ön kontrolü
31 Aralık 2019 Bitirme Projelerinin şablon + intihal son kontrolü
3 Ocak 2020 Bitirme projelerinin teslimi için son gün (danışman+şablon kontrolü tamamlanmış)
13 Ocak 2020 Bitirme Projesi Poster + Jüri Sunumları

PROJE – GRUP EŞLEŞMELERİ

Proje No Danışman Proje Adı Grup Üyeleri
2019-F01 Dr.Öğr.Üyesi Kadir Sercan BAYRAM Smart City-1 Halil Kara

Halil İbrahim Gürsel

Betül Eroğlu

2019-F02 Dr.Öğr.Üyesi Kadir Sercan BAYRAM Smart City-2 Furkan Polat

Emine Selma Koska

Emine İlknur Akgün

2019-F03 Dr.Öğr.Üyesi Kadir Sercan BAYRAM Autonomous Drone Umut Serhat Kızılateş

Berkan Güneş

2019-F04 Dr.Öğr.Üyesi Kadir Sercan BAYRAM One Axis DC Motor Position Control with Accelerometer and Gyroscope Based via Wireless Communication Onur Şahin

Mustafa Faik Yıldırım

2019-F05 Prof.Dr. Celal KORAŞLI Photo-Transistor Switching Of A Remote SCR Müslüm Ceylan

Muhammet Reşit Bağcı

2019-F06 Prof.Dr. Celal KORAŞLI Thermoelectric Power Generation Yusuf Ayın

Serdar Özdemir

2019-F07 Prof.Dr.M.Sadettin ÖZYAZICI Single Rotor Drone Eray Özgenç

Mustafa Karaca

Muhammet İnce

2019-F08 Prof.Dr.M.Sadettin ÖZYAZICI Ultrasonic Anemometer Osman Karaoğlan

Abdulkadir Ebçem

2019-F09 Prof.Dr. İlhami YEĞİNGİL Low Power, Solar Cell Energy Storage & Energy Production İbrahim Biçer

Gülçin Cengiz

2019-F10 Prof.Dr. İlhami YEĞİNGİL Wireless Power Transfer Reşit Elmas

Mehmet Faruk Yılmaz

2019-F11 Dr.Öğr.Üyesi Ercüment KARAPINAR Student Attendance Tracker and Control System Bilal Dal

Ömer Uzunoğulları

2019-F12 Dr.Öğr.Üyesi Ercüment KARAPINAR Washing Machine Subsystems Hardware Simulator Mehmet Furkan Günay

Muhammed Fatih Ören

2019-F13 Dr.Öğr.Üyesi Bilal EID Three Phase Inverter’s Controller Development For Photovoltaic Solar Systems Application Yavuz Demir

Adem Mizmizlioğlu

Fadi Akes

2019-F14 Dr.Öğr.Üyesi Bilal EID Four Quadrant DC Motor Control M.Tamer Ataş

Burak Haydaroğlu

2019-F15 Dr.Öğr.Üyesi Bilal EID Improved Topology For Multi Level Three Phase Solar Inverter Serkan Kılıç

İbrahim Halil Sönmez

Mahmut Ayaz

PROJE ÖNERİLERİ

Proje No Danışman Proje Adı Form Öğrenci Sayısı
2019-F01 Dr.Öğr.Üyesi Kadir Sercan BAYRAM Smart City-1 Proje Detayı 3
2019-F02 Dr.Öğr.Üyesi Kadir Sercan BAYRAM Smart City-2 Proje Detayı 3
2019-F03 Dr.Öğr.Üyesi Kadir Sercan BAYRAM Autonomous Drone Proje Detayı 2
2019-F04 Dr.Öğr.Üyesi Kadir Sercan BAYRAM One Axis DC Motor Position Control with Accelerometer and Gyroscope Based via Wireless Communication Proje Detayı 2
2019-F05 Prof.Dr. Celal KORAŞLI Photo-Transistor Switching Of A Remote SCR Proje Detayı 2
2019-F06 Prof.Dr. Celal KORAŞLI Thermoelectric Power Generation Proje Detayı 2
2019-F07 Prof.Dr.M.Sadettin ÖZYAZICI Single Rotor Drone Proje Detayı 3
2019-F08 Prof.Dr.M.Sadettin ÖZYAZICI Ultrasonic Anemometer Proje Detayı 2
2019-F09 Prof.Dr. İlhami YEĞİNGİL Low Power, Solar Cell Energy Storage & Energy Production Proje Detayı 2
2019-F10 Prof.Dr. İlhami YEĞİNGİL Wireless Power Transfer Proje Detayı 2
2019-F11 Dr.Öğr.Üyesi Ercüment KARAPINAR Student Attendance Tracker and Control System Proje Detayı 2
2019-F12 Dr.Öğr.Üyesi Ercüment KARAPINAR Washing Machine Subsystems Hardware Simulator Proje Detayı 2
2019-F13 Dr.Öğr.Üyesi Bilal EID Three Phase Inverter’s Controller Development For Photovoltaic Solar Systems Application Proje Detayı 3
2019-F14 Dr.Öğr.Üyesi Bilal EID Four Quadrant DC Motor Control Proje Detayı 2
2019-F15 Dr.Öğr.Üyesi Bilal EID Improved Topology For Multi Level Three Phase Solar Inverter Proje Detayı 3