Bitirme Projeleri | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Bitirme Projeleri

Sevgili son sınıf öğrencilerimiz,

Bu dönem itibariyle bitirme projelerinde uygulanan süreç güncellendi. Güncellenen süreç ile ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz. Süreç ile ilgili bir sorunuz varsa bölümümüz bitirme proje koordinatörü Dr. Bilal EID ile ya da bitirme proje asistanı Arş. Gör. Mücahit İZGINLI ile iletişime geçebilirsiniz.

Hepinize bitirme projelerinizde başarılar dileriz.

 

Güncellenen Bitirme Projesi Süreci

1) Bitirme projeleri ikişerli veya üçerli gruplar halinde tamamlanacaktır.

2) Her grup aşağıda listelenen projelerden yine aşağıda bulunan “Proje Seçim Formu”nu doldurarak beşer proje seçmek zorundadır.

3) Her grup “Proje Seçim Formu”nu en geç 16.10.2020 tarihine kadar Arş. Gör. Mücahit İZGINLI’ya teslim edecektir.

4) Proje-Grup eşleşmesi grupların proje seçiminde belirtmiş olduğu öncelik sırasına göre yapılacaktır. Birden fazla grubun aynı projeyi seçmesi durumunda, üyelerinin ortalaması en yüksek olan gruba öncelik verilecektir.

5) Proje-Grup eşleşmeleri 19.10.2020 tarihinde bitirme projeleri web sayfasında duyurulacaktır.

6) Proje-Grup eşleşmeleri tamamlandıktan sonra öğrenciler ilgili projenin danışman hocası ile çalışmaya başlayacaklardır.

7) Her grup, danışman hocası ile her hafta toplanacak olup her toplantı sonrasında alınan/verilen kararları ve proje ile ilgili gelişmeleri aşağıda bulunan “Proje Takip Formu”na yazacaktır.

8) Tüm gruplar proje ile ilgili aşağıda yer alan “Bitirme Projesi Raporu” formatına uygun bir ara raporu 20.11.2020 tarihine kadar yazıp proje danışman hocalarına ve Arş. Gör. Mücahit İZGINLI’’ya teslim edeceklerdir.

9) Tüm gruplar proje raporlarının son hallerini aşağıda yer alan “Bitirme Projesi Raporu” formatına uygun olacak şekilde, 08.01.2021 tarihine kadar yazarak intihal ve şablon kontrolü için Arş. Gör. Mücahit İZGINLI’’ya teslim edeceklerdir.

10) İlk kontrolden geçen final raporları güncellenerek 12.01.2021 tarihine kadar son intihal ve şablon kontrolü için Arş. Gör. Mücahit İZGINLI’ya teslim edeceklerdir.

11) Son kontrolden geçen final raporları 15.01.2021 tarihine kadar danışman hocalarına teslim edilecektir.

12) 25.01.2020 tarihinde bitirme proje sunumları için bir “Demo Day” düzenlenecektir. Demo esnasında göstermek üzere her grup projelerini açıklayan A1 formatında bir poster hazırlayacaktır. Her grup geliştirmiş oldukları ürünleri Bölüm Başkanlığı’nca belirlenecek olan fuaye alanında hem akademiden hem de sektörden gelen temsilcilere tanıtacaklardır.

Not 1: Aşağıda belirtilen projeleri seçmek istemeyen öğrenciler geliştirmek istedikleri projeleri aşağıda yer alan “Proje Öneri Formu”nu doldurarak herhangi bir hoca ile görüşebilirler. Hocalar tarafından onaylanan proje önerileri proje tercih zamanından 1 gün öncesine kadar (16.10.2020) Bitirme Proje Koordinatörlüğü’ne iletilmelidir.

Not 2: Bitirme Projesi sürecinde yer alan “Önemli Tarihler” de herhangi bir esneme olmayacaktır. Teslim tarihlerine uymayan ve sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrenciler direkt olarak bitirme projesi dersinden başarısız sayılacaklardır.

Not 3: Bitirme Projesi final raporundaki intihal oranı en fazla %30 olmalıdır. Aksi takdirde intihal raporu %30’dan fazla olan gruplar bitirme projesi dersinden başarısız sayılacaklardır.

Bitirme projesi rapor formatı için tıklayınız.

ÖNEMLİ TARİHLER

2 Ekim 2020 Bitirme Projeleri için Öğretim Üyeleri tarafından başlık+özetin bitirme projesi koordinatörlüğüne sunulması için son gün
16 Ekim 2020 Bitirme Projesi kayıt formlarının öğrenciler tarafından teslimi için son gün
20 Kasım 2020 Bitirme Projesi ara rapor teslimi için son gün
8 Ocak 2021 Bitirme Projelerinin şablon + intihal ön kontrolü
12 Ocak 2021 Bitirme Projelerinin şablon + intihal son kontrolü
15 Ocak 2021 Bitirme projelerinin teslimi için son gün (danışman+şablon kontrolü tamamlanmış)
25 Ocak 2021 Bitirme Projesi Poster + Jüri Sunumları

PROJE – GRUP EŞLEŞMELERİ

Proje No Danışman Proje Adı Grup Üyeleri
F01 Dr.Öğr.Üyesi Kadir Sercan BAYRAM 6-Axis Robot Arm Ahmet Fatih Demiral, Utku Uçar, Ali Oğulcan Sarp
F02 Dr.Öğr. Üyesi Mert BAYRAKTAR Design of an Automatic Vacuum Cleaner Ali Ağır, Cebrail Murat Karademir
F03 Dr.Öğr. Üyesi Mert BAYRAKTAR Design of an Optical Garage Door Opener Using Front Lights of Car Emine Keleş, Cemil Baki Yağlı
F04 Dr.Öğr.Üyesi Bilal EID Building -Integrated Photovoltaics Electrical System Requirements Yunus Emre Karakaya, Abdullah Dal
F05 Dr.Öğr.Üyesi Bilal EID Design and Control of Single-Phase Grid-Connected Photovoltaic Microinverter Yaren Yüksel, Orhan Gazi
F06 Prof.Dr. Celal KORAŞLI Trafic Signaling Recognition within Vehicles Süleyman Enes Korkmaz, Mustafa Akbaş
F07 Prof.Dr. Celal KORAŞLI Fault Analysis of UHV Transmission Lines using any Block Library of the System Components Burak Ercan, Nuri Yıldırım
F08 Prof.Dr. Celal KORAŞLI Automation of Street Lighting for Energy Saving Mustafa Kılçık, Mustafa Alisinanoğlu, Nurettin Özülker
F09 Prof.Dr. M. Sadettin ÖZYAZICI Single rotor drone Mehmet Özbay, Gizem Betül Savcı
F10 Prof.Dr. M. Sadettin ÖZYAZICI Ultrasonic anemometer Muhammed Fatih Ören
F11 Prof.Dr. İlhami YEĞİNGİL Two Axis Solar Tracker Design, storage and Implementation Hakan Özdemir, Faruk Şiraz
F12 Prof.Dr. İlhami YEĞİNGİL Wireless Power Transfer & Wireless charger for phones Yusuf Bağcı, Ömer Faruk Dursun

PROJE ÖNERİLERİ

Proje No Danışman Proje Adı Form Öğrenci Sayısı
2019-F01 Dr.Öğr.Üyesi Kadir Sercan BAYRAM 6-Axis Robot Arm Proje Detayı 3
2019-F02 Dr.Öğr. Üyesi Mert BAYRAKTAR Design of an Automatic Vacuum Cleaner Proje Detayı 2
2019-F03 Dr.Öğr. Üyesi Mert BAYRAKTAR Design of an Optical Garage Door Opener Using Front Lights of Car Proje Detayı 2
2019-F04 Dr.Öğr.Üyesi Bilal EID Building -Integrated Photovoltaics Electrical System Requirements Proje Detayı 3
2019-F05 Dr.Öğr.Üyesi Bilal EID Design and Control of Single-Phase Grid-Connected Photovoltaic Microinverter Proje Detayı 2
2019-F06 Prof.Dr. Celal KORAŞLI Trafic Signaling Recognition within Vehicles Proje Detayı 2
2019-F07 Prof.Dr. Celal KORAŞLI Fault Analysis of UHV Transmission Lines using any Block Library of the System
Components
Proje Detayı 2
2019-F08 Prof.Dr. Celal KORAŞLI Automation of Street Lighting for Energy Saving Proje Detayı 2
2019-F09 Prof.Dr. M. Sadettin ÖZYAZICI Single rotor drone Proje Detayı 3
2019-F10 Prof.Dr. M. Sadettin ÖZYAZICI Ultrasonic anemometer Proje Detayı 2
2019-F11 Prof.Dr. İlhami YEĞİNGİL Two Axis Solar Tracker Design, storage and Implementation Proje Detayı 3
2019-F12 Prof.Dr. İlhami YEĞİNGİL Wireless Power Transfer & Wireless charger for phones Proje Detayı 2