Bitirme Projeleri | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Bitirme Projeleri

Sevgili son sınıf öğrencilerimiz,

Bu dönem itibariyle bitirme projelerinde uygulanan süreç güncellendi. Güncellenen süreç ile ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz. Süreç ile ilgili bir sorunuz varsa bölümümüz bitirme proje koordinatörü  ile ya da Arş. Gör. Fatih ALİSİNANOĞLU ile iletişime geçebilirsiniz.

Hepinize bitirme projelerinizde başarılar dileriz.

 

Güncellenen Bitirme Projesi Süreci

1) Bitirme projelerinin 9 tanesi ikişerli ve bir tanesi üç kişilik gruplar halinde tamamlanacaktır.

2) Her öğrenci aşağıda listelenen projelerden yine aşağıda bulunan “Proje Seçim Formu”nu doldurarak tercih sıralamasını oluşturacaktır.

3) Her öğrenci “Proje Seçim Formu”nu en geç 16.02.2024 tarihine kadar EE499 dersinin ilgili Google Classroom sayfasındaki kişisel alanına imzalı halini yükleyecektir.

4) Proje-Grup eşleşmesi öğrencilerin proje seçiminde belirtmiş olduğu öncelik sırasına göre yapılacaktır. Birden fazla öğrencinin aynı projeyi seçmesi durumunda, GPA’si en yüksek olan öğrenciye öncelik verilecektir.

5) Proje-Grup eşleşmeleri 19.02.2024 tarihinde bitirme projeleri web sayfasında duyurulacaktır.

6) Proje-Grup eşleşmeleri tamamlandıktan sonra öğrenciler ilgili projenin açıklanan danışman hocası ve proje grup arkadaşları ile çalışmaya başlayacaklardır.

7) Her grup, danışman hocası ile her hafta toplanacak olup her toplantı sonrasında alınan/verilen kararları ve proje ile ilgili gelişmeleri aşağıda bulunan “Proje Takip Formu”na yazacaktır.

8) Tüm gruplar proje ile ilgili aşağıda yer alan “Bitirme Projesi Raporu” formatına uygun bir ara raporu 18.03.2024 tarihine kadar yazıp proje danışman hocalarına teslim edeceklerdir.

9) Tüm gruplar proje raporlarının son hallerini aşağıda yer alan “Bitirme Projesi Raporu” formatına uygun olacak şekilde, 06.05.2024 tarihine kadar yazarak intihal ve şablon kontrolü için Arş. Gör. Fatih ALİSİNANOĞLU’’na teslim edeceklerdir.

10) İlk kontrolden geçen final raporları güncellenerek 13.05.2024 tarihine kadar son intihal ve şablon kontrolü için Arş. Gör. Fatih ALİSİNANOĞLU’na teslim edeceklerdir.

11) Son kontrolden geçen final raporları 17.05.2024 tarihine kadar danışman hocalarına teslim edilecektir.

12)24.05.2024 tarihinde bitirme proje sunumları için bir “Demo Day” düzenlenecektir. Demo esnasında göstermek üzere her grup projelerini açıklayan A1 formatında bir poster hazırlayacaktır. Her grup geliştirmiş oldukları ürünleri Bölüm Başkanlığı’nca belirlenecek olan fuaye alanında hem akademiden hem de sektörden gelen temsilcilere tanıtacaklardır.

Not 1: Aşağıda belirtilen projeleri seçmek istemeyen öğrenciler geliştirmek istedikleri projeleri aşağıda yer alan “Proje Öneri Formu”nu doldurarak herhangi bir hoca ile görüşebilirler. Hocalar tarafından onaylanan proje önerileri proje tercih zamanından 1 gün öncesine kadar (13.02.2024) Bitirme Proje Koordinatörlüğü’ne iletilmelidir.

Not 2: Bitirme Projesi sürecinde yer alan “Önemli Tarihler” de herhangi bir esneme olmayacaktır. Teslim tarihlerine uymayan ve sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrenciler direkt olarak bitirme projesi dersinden başarısız sayılacaklardır.

Not 3: Bitirme Projesi final raporundaki intihal oranı en fazla %30 olmalıdır. Aksi takdirde intihal raporu %30’dan fazla olan gruplar bitirme projesi dersinden başarısız sayılacaklardır.

Bitirme projesi rapor formatı için tıklayınız.

ÖNEMLİ TARİHLER

17 Ocak 2024 Bitirme Projeleri için Öğretim Üyeleri tarafından başlık+özetin bitirme projesi koordinatörlüğüne sunulması için son gün
16 Şubat 2024 Bitirme Projesi kayıt formlarının öğrenciler tarafından teslimi için son gün
18 Mart 2024 Bitirme Projesi ara rapor teslimi için son gün
06 Mayıs 2024 Bitirme Projelerinin şablon + intihal ön kontrolü
13 Mayıs 2024 Bitirme Projelerinin şablon + intihal son kontrolü
17 Mayıs 2024 Bitirme projelerinin teslimi için son gün (danışman+şablon kontrolü tamamlanmış)
24 Mayıs 2024 Bitirme Projesi Poster + Jüri Sunumları

PROJE – GRUP EŞLEŞMELERİ

Proje No Danışman Proje Adı Grup Üyeleri

PROJE ÖNERİLERİ

Proje No Danışman Proje Adı Form Öğrenci Sayısı
F2301 2-Bit Decoder Proje Detayı 2
F2302 Cell Phone Jammer Proje Detayı 2
F2303 Egg-Counter Camera Based Proje Detayı 2
F2304 Four Quadrant Dc Motor Control Proje Detayı 2
F2305 Heart Care System for Monitoring Heart Beat Proje Detayı 2
F2306 Image Processing, Audio Processing, Video Processing Proje Detayı 2
F2307 Induction Furnace Proje Detayı 2
F2308 One axis DC motor position control with Accelerometer and Gyroscope based via wireless communication Proje Detayı 2
F2309 Single Rotor Drone Proje Detayı 3
F2310 Development of the mobile data logger that can measure temperature, humidity and global position. Proje Detayı 2