MÜDEK | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

MÜDEK

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrenciler yakın gelecekte;

1. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgi Teknolojileri, Telekomünikasyon Mühendisliği ve ilgili disiplinlerde araştırma-geliştirme, ürün geliştirme, kontrol, proje, bakım mühendisi olarak istihdam edilirler veya girişimcilik yeteneklerini kullanarak kendi işlerini kurarlar.

2. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Mühendisliği ve/veya farklı disiplinlerde ulusal/uluslararası kurumların AR-GE bölümlerinde istihdam edilirler.

3. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Mühendisliği ve ilgili disiplinlerde lisansüstü eğitimlerine devam ederler.

PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ 1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

PÇ 2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

PÇ 3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

PÇ 4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

PÇ 5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

PÇ 6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

PÇ 7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

PÇ 8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

PÇ 9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

PÇ 10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

PÇ 11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
EE101-Elektrik – Elektronik Mühendisliğine Giriş X X X X X X X X X X
EE102- EEM için Bilgisayar Araçları X X X X X X X X X X
EE201-Devre Analizi I X X X X X X X X X X
EE261-Elektromanyetik Teori X X X X X X X X X X
EE281-Devre Analizi I Lab. X X X X X X X X
EE202-Devre Analizi II X X X X X X X X X
EE242-Sayısal Elektronik X X X X X X X X X X
EE282-Devre Analizi II Lab. X X X X X X X
EE284-Sayısal Elektronik Lab. X X X X X X X X
EE301-Elektronik I X X X X X X X X X X
EE321-Elektromekanik Enerji Dönüşümü I X X X X X X X X X X
EE373-Sinyaller ve Sistemler X X X X X X X X X X
EE373-Alçak Gerilim Dağıtım Sistemleri X X X X X X X X X X
EE381-Elektronik I Lab. X X X X X X X X
EE383-Elektromekanik Enerji Dönüşümü I Lab. X X X X X X X X
EE302-Elektronik II X X X X X X X X X X
EE322-Elektromekanik Enerji Dönüşümü II X X X X X X X X X X
EE334-Haberleşme Teorisi X X X X X X X X X X
EE352-Kontrol Sistemleri X X X X X X X X X
EE382-Elektronik II Lab. X X X X X X X X
EE384-Elektromekanik Enerji Dönüşümü II Lab. X X X X X X X X
EE386-Haberleşme Teorisi Lab. X X X X X X X X
TEKNİK SEÇMELİ DERSLER
High Voltage Techniques X X X X X X X X X X
Power System Analysis X X X X X X X X X X
Power System Protection X X X X X X X X X X
Power Electronics X X X X X X X X X X
Renewable Energy Sources X X X X X X X X X X
Principles of Electrical Grounding X X X X X X X X X X
Lightning and Indoor Installation Design X X X X X X X X X X
Power Transmission Lines X X X X X X X X X X
Electric and Hybrid Vehicles X X X X X X X X X X
Energy Storage Systems X X X X X X X X X X
Smart Grids** X X X X X X X X X X
Embedded Systems X X X X X X X X X X
Circuit Synthesis X X X X X X X X X X
Electronic Wave Shaping and Generation X X X X X X X X X X
Electrical-Electronics Measurement   * X X X X X X X X X X
Industrial Electronics X X X X X X X X X X
Photovoltaic Systems X X X X X X X X X X
Laser Electronics X X X X X X X X X X
Smart Home and Energy Management *** X X X X X X X X X X
Advanced Digital System Design X X X X X X X X X X
Semiconductor Devices X X X X X X X X X X
Applied Digital Signal Processing and Filter Design ** X X X X X X X X X X
Biomedical Signals, Instrumentation and Measurement ** X X X X X X X X X X
Antennas and Propagation ** X X X X X X X X X X
Data Communication X X X X X X X X X X
PLC Programming X X X X X X X X X X
Cellular Communication Systems X X X X X X X X X X
Image Processing X X X X X X X X X X
Pattern Recognition X X X X X X X X X X
Machine Learning X X X X X X X X X X
Internet of Things X X X X X X X X X X
Wireless Communication X X X X X X X X X X
Telecommunication Circuits ** X X X X X X X X X X

Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Bir dersten başarılı olmak için en az DD harf notu gerekmektedir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Harf Notu Katsayı
AA 4,0
BA 3,5
BB 3,0
CB 2,5
CC 2,0
DC 1,5
DD 1,0
FD 0,5
FF 0,0
NA 0,0

1 yıl İngilizce Hazırlık ve 4 yıl Lisans eğitimi ile birlikte toplam 5 yıl eğitim süresi vardır. Eğitim dili yüzde yüz İngilizcedir. 145 kredi ve 240 AKTS tamamlanarak mezun olmaya hak kazanılır. Son yarıyılda dönemlik staj (COOP) bulunmaktadır.