ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

MÜDEK

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrenciler yakın gelecekte;

1. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgi Teknolojileri, Telekomünikasyon Mühendisliği ve ilgili disiplinlerde araştırma-geliştirme, ürün geliştirme, kontrol, proje, bakım mühendisi olarak istihdam edilirler veya girişimcilik yeteneklerini kullanarak kendi işlerini kurarlar.

2. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Mühendisliği ve/veya farklı disiplinlerde ulusal/uluslararası kurumların AR-GE bölümlerinde istihdam edilirler.

3. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Mühendisliği ve ilgili disiplinlerde lisansüstü eğitimlerine devam ederler.

PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ 1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

PÇ 2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

PÇ 3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

PÇ 4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

PÇ 5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

PÇ 6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

PÇ 7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

PÇ 8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

PÇ 9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

PÇ 10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

PÇ 11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders Kodu ve Adı: güncellenecektir
Kredi / AKTS: güncellenecektir
Ders İçeriği:

güncellenecektir

MÜDEK Müfredatı (2019-2020 ve sonrası girişliler için)

1. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
PHYS101 Genel Fizik I Z 3 2 4 6
MATH111 Matematik I Z 4 0 4 6
CENG107 Bilgisayar Programlama Z 3 0 3 5
ENG101 Teknik İngilizce I Z 3 0 3 4
EE101 Elektrik – Elektronik Mühendisliğine Giriş Z 3 0 3 4
INT100 Üniversite Hayatına Giriş Z 1 0 1 1
TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı I Z 2 0 2 2
CENG187 Bilgisayar Programlama Lab. Z 0 2 1 2
Yarıyıl Toplam Kredi 21 30

2. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
PHYS102 Genel Fizik II Z 3 2 4 6
MATH112 Matematik II Z 4 0 4 6
MATH114 Ayrık Matematik Z 4 0 4 5
ENG102 Teknik İngilizce II Z 3 0 3 4
EE102 EEM için Bilgisayar Araçları Z 3 0 3 4
FE102 Teknoloji ve Ar-Ge Yönetimi Z 2 0 2 2
TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı II Z 2 0 2 2
FE104 Sosyal Sorumluluk Projesi Z 0 2 0 1
Yarıyıl Toplam Kredi 22 30

3. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
EE201 Devre Analizi I Z 3 2 4 6
MATH211 Doğrusal Cebir Z 3 0 3 5
MATH213 Olasılık ve İstatistik Z 3 0 3 5
MATH215 Karmaşık Değişkenler Z 3 0 3 4
EE261 Elektromanyetik Teori Z 4 0 4 5
EE281 Devre Analizi I Lab. Z 0 2 1 2
AİİT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 2
FE201 Mühendislik Etiği Z 2 0 2 2
Yarıyıl Toplam Kredi 22 30

4. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
EE202 Devre Analizi II Z 4 0 4 5
EE242 Sayısal Elektronik Z 4 0 4 5
CENG244 Mikroişlemciler Z 3 0 3 5
MATH212 Diferansiyel Denklemler Z 3 0 3 5
EE282 Devre Analizi II Lab. Z 0 2 1 2
EE284 Sayısal Elektronik Lab. Z 0 2 1 2
CENG284 Mikroişlemciler Lab. Z 0 2 1 2
AİİT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 2
FE202 İş Sağlığı ve Güvenliği Z 2 0 2 2
Yarıyıl Toplam Kredi 21 30

5. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
EE301 Elektronik I Z 4 0 4 6
EE321 Elektromekanik Enerji Dönüşümü I Z 3 0 3 5
EE331 Sinyaller ve Sistemler Z 3 0 3 5
EE373 Alçak Gerilim Dağıtım Sistemleri Z 3 0 3 5
EE381 Elektronik I Lab. Z 0 2 1 2
EE383 Elektromekanik Enerji Dönüşümü I Lab. Z 0 2 1 2
EE4XX Teknik Seçmeli I S 3 0 3 5
Yarıyıl Toplam Kredi 18 30

6. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
EE302 Elektronik II Z 4 0 4 6
EE322 Elektromekanik Enerji Dönüşümü II Z 3 0 3 5
EE334 Haberleşme Teorisi Z 4 0 4 5
EE352 Kontrol Sistemleri Z 3 0 3 5
EE382 Elektronik II Lab. Z 0 2 1 2
EE384 Elektromekanik Enerji Dönüşümü II Lab. Z 0 2 1 2
EE386 Haberleşme Teorisi Lab. Z 0 2 1 2
XXXxxx Serbest Seçmeli S 2 0 2 3
Yarıyıl Toplam Kredi 19 30

7. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
EE499 Bitirme Projesi Z 0 8 4 5
FE401 Çokdisiplinli Entegre Proje Z 0 8 4 5
EE4XX Teknik Seçmeli II S 3 0 3 5
EE4XX Teknik Seçmeli III S 3 0 3 5
EE4XX Teknik Seçmeli IV S 3 0 3 5
EE4XX Teknik Seçmeli V S 3 0 3 5
Yarıyıl Toplam Kredi 20 30

8. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
FE400 KO – OP Eğitimi Z 0 8 4 30
Yarıyıl Toplam Kredi 4 30
DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
EE101-Elektrik – Elektronik Mühendisliğine Giriş
EE102- EEM için Bilgisayar Araçları X X X X X X X
EE201-Devre Analizi I X X X X X X
EE261-Elektromanyetik Teori X X X
EE281-Devre Analizi I Lab.
EE202-Devre Analizi II
EE242-Sayısal Elektronik X X X X X X X
EE282-Devre Analizi II Lab. X X X X X X
EE284-Sayısal Elektronik Lab. X X X X X X X X X
EE301-Elektronik I X X
EE321-Elektromekanik Enerji Dönüşümü I X X X X X X X X X
EE373-Sinyaller ve Sistemler
EE373-Alçak Gerilim Dağıtım Sistemleri X X X X X X
EE381-Elektronik I Lab. X X X X X X X
EE383-Elektromekanik Enerji Dönüşümü I Lab.
EE302-Elektronik II X X X X X X X X X
EE322-Elektromekanik Enerji Dönüşümü II X X X X X X X X X
EE334-Haberleşme Teorisi
EE352-Kontrol Sistemleri X X X X X X
EE382-Elektronik II Lab. X X X X X
EE384-Elektromekanik Enerji Dönüşümü II Lab. X X X X
EE386-Haberleşme Teorisi Lab. X X X X X
TEKNİK SEÇMELİ DERSLER
High Voltage Techniques
Power System Analysis X X X X X X X X
Power System Protection X
Power Electronics X
Renewable Energy Sources X X X X X X X
Principles of Electrical Grounding
Lightning and Indoor Installation Design
Power Transmission Lines
Electric and Hybrid Vehicles
Energy Storage Systems X X X X X X X X
Smart Grids** X
Embedded Systems X
Circuit Synthesis X X X X X X X
Electronic Wave Shaping and Generation
Electrical-Electronics Measurement   * X X X X X X X X
Industrial Electronics X
Photovoltaic Systems
Laser Electronics X X X X X X X X
Smart Home and Energy Management *** X
Advanced Digital System Design X
Semiconductor Devices X X X X X X X
Applied Digital Signal Processing and Filter Design **
Biomedical Signals, Instrumentation and Measurement **
Antennas and Propagation **
Data Communication X X X X X X X X
PLC Programming X
Cellular Communication Systems X X X X X X X X
Image Processing X
Pattern Recognition
Machine Learning X X X X X X X X
Internet of Things X
Wireless Communication X X X X X X X X
Telecommunication Circuits ** X

Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Bir dersten başarılı olmak için en az DD harf notu gerekmektedir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Harf Notu Katsayı
AA 4,0
BA 3,5
BB 3,0
CB 2,5
CC 2,0
DC 1,5
DD 1,0
FD 0,5
FF 0,0
NA 0,0

1 yıl İngilizce Hazırlık ve 4 yıl Lisans eğitimi ile birlikte toplam 5 yıl eğitim süresi vardır. Eğitim dili yüzde yüz İngilizcedir. 145 kredi ve 240 AKTS tamamlanarak mezun olmaya hak kazanılır. Son yarıyılda dönemlik staj (COOP) bulunmaktadır.