Ders İçerikleri | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Ders İçerikleri

1.YARIYIL
Ders Kodu ve Adı: INT100-Üniversite Hayatına Giriş
Kredi / AKTS: 1/1
Ders İçeriği: Öğrencilerin üniversite hayatına alışmaları için tanıtım amaçlı oryantasyon eğitimi. Dersin araç ve gereçlerinin üniversitede nasıl kullanılacağı, kampüs turu, şehir turları, bölümler hakkında genel bilgiler, seminerler ve çeşitli sosyal aktiviteler bu dersin içeriğini oluşturur.
Ders Kodu ve Adı: PHYS101-Genel Fizik I
Kredi / AKTS: 4/6
Ders İçeriği: Bir ölçümdeki sonuçların anlamı ve hassasiyetlerinin tanımı. Vektörel niceliklerin değişik metotlar kullanılarak ifade edilmesi. Bir ve çok boyutta hareketin tanımlanması ve çeşitli problemlere uygulamaları. Newton`un hareket kanunlarının ve korunum kanunlarının taktimi ve çeşitli problemlere uygulamaları. Dönme hareketinin tanımlanması ve özellikle denge durumunda olan katı cisimlere uygulanması. Mekanik yasalarını gezegenlerin hareketlerinin tanımlanmasında ve akışkanlar mekaniğinde kullanılması.
Ders Kodu ve Adı: ENG101-Teknik İngilizce I
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği: İngilizce uluslararası bilim ve mühendislik dili olarak kabul edilmektedir. Teknoloji dünya çapında ilerledikçe, mühendisler ulusal ve kültürel sınırlar arasında iletişim kurabilmelidir. İngilizce bugün teknolojiyi geliştiren profesyoneller için bir araçtır.

İngilizce konuşma, okuma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi, araştırma, işbirliği, eğitim ve sonuçta birinin başarısını etkileyebilir.

Ders Kodu ve Adı: EE101-Elektrik Elektronik Mühendisliğine Giriş
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği: Elektrik elektronik Mühendisliğinin tanımı.Temel devre elemanları ve devreler.Temel Nodal ve Mesh analiz.Kullanışlı devre analiz yöntemleri.Op-amp.Kapasitör ve bobinler
Ders Kodu ve Adı: TÜR101-Türk Dili ve Edebiyatı I
Kredi / AKTS: 2/2
Ders İçeriği: Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil Aileleri, Türk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü;l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , Karatay Türkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçenin ses özellikleri, Türkçenin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi, cümle bilgisi; cümle çeşitleri, cümle tahlilleri.
Ders Kodu ve Adı: CENG107-Bilgisayar Programlama
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği: C Programlama; sabitler, değişkenler; seçici yapılar; tekrarlayan yapılar ve diziler; fonksiyonlar ve özyinelemeli programlama; işaretçiler, stringler ve çok boyutlu diziler; dinamik hafıza yönetimi; dosya işleme.
Ders Kodu ve Adı: MATH111-Genel Matematik I
Kredi / AKTS: 4/6
Ders İçeriği: Trigonometrik, Üstel, Ters ve Logaritmik Fonksiyonlar. Limit. Süreklilik. Sonsuzluk içeren limit. Türev. Zincir Kuralı. Kapalı Türev. Ters trigonometrik fonksiyonların türevleri. Extremum değerleri. 1. Türev testi. Konkavlık. Eğri Çizimi. İntegral. Matematiksel Hesabın Temel Teoremi. Alan Hesabı. Kısmi integral. Trigonometrik integral. Trigonometrik dönüşümler. İntegral Teknikleri
Ders Kodu ve Adı: CENG187-Bilgisayar Programlama Lab.
Kredi / AKTS: 1/2
Ders İçeriği: C Programlama; sabitler, değişkenler; seçici yapılar; tekrarlayan yapılar ve diziler; fonksiyonlar ve özyinelemeli programlama; işaretçiler, stringler ve çok boyutlu diziler; dinamik hafıza yönetimi; dosya işleme.
2.YARIYIL
Ders Kodu ve Adı: PHYS102-Genel Fizik II
Kredi / AKTS: 4/6
Ders İçeriği: Yük ve elektrik alanların tanımlanması. Noktasal bir yükten veya bir yük dağılımınından kaynaklanan elektrik alanın tayin edilmesi. Simetrik yük dağılımlarında Gauss yasasının kullanılması. Temel devre elemanlarının esasları. Manyetik alanın tanımı ve manyetik alan kaynakları. İndüksiyon ve temel doğru ve değişken akım devrelerinin analizi. Maxwell denklemlerinin kullanılmasıyla ışığın bir elektromanyetik dalga olarak tanımlamak.
Ders Kodu ve Adı: EE102-Elektrik-Elektronik Mühendisliği (EEM) İçin Bilgisayar Araçları
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği: Teknik çizime giriş. Kesit görünümü. Boyutların ve toleransların temelleri. Elektrik ve elektronik elemanların standartları. Bilgisayar destekli teknik çizime giriş. Temel görünüş çizimi. Geometrik çizimler görüntüleme. Boyut teknikleri. Seksiyonel çizim Standart elemanların çizilmesi. Montaj modelleme ve montaj parçaları. CADcam yazılımı kullanarak 2D nesne çizimi, PCB tasarımı ve PCB tasarım yazılımı için elektronik bileşenlerin modellenmesi.
Ders Kodu ve Adı: ENG102-Teknik İngilizce II
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği: İngilizce uluslararası bilim ve mühendislik dili olarak kabul edilmektedir. Teknoloji dünya çapında ilerledikçe, mühendisler ulusal ve kültürel sınırlar arasında iletişim kurabilmelidir. İngilizce bugün teknolojiyi geliştiren profesyoneller için bir araçtır.
İngilizce konuşma, okuma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi, araştırma, işbirliği ve eğitim bireyin başarısını doğrudan etkileyebilir.
Ders Kodu ve Adı: FE102-Elektrik-Teknoloji ve Ar&Ge Yönetimi
Kredi / AKTS: 2/2
Ders İçeriği: İnovasyonun tanımı ve önemi, inovasyon türleri, inovasyon stratejiler, yeni ürün geliştirme. Girişimciliğin tanımı ve önemi, girişimcilik türleri, girişimcilik stratejileri, iş modelleri, girişimcilik, ürün portföyü yönetimi. Proje nedir ve modern proje yönetimi tanımı. Proje süre ve maliyetini tahmin etmek, cpm metodu. Çevre hukukunu ilgilendiren konularda genel bilgi sahibi olmak, patent ve fikri sinai haklar konusunda bilgi sahibi olmak. Ürün geri kazanım seçenekleri: Geri dönüşüm, onarım, yenileme, yeniden üretim.
Ders Kodu ve Adı: TÜR102-Türk Dili ve Edebiyatı II
Kredi / AKTS: 2/2
Ders İçeriği: İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikâye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .
Ders Kodu ve Adı: FE104-Sosyal Sorumluluk Projesi
Kredi / AKTS: 0/1
Ders İçeriği: Toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama. Sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma. Katılımcı ve demokratik bireyler olma, dayanışma veişbirliğini pekiştirme, sorumluluk alma ve proje geliştirme/uygulama. Sivil toplum kuruluşları. Avrupa düzeyinde gerçekleştirilen gençlik ve sosyal sorumluluk projeleri alanlarındaki güncel tartışmalar.
Ders Kodu ve Adı: MATH112-Matematik II
Kredi / AKTS: 4/6
Ders İçeriği: Ters türev. Alan hesabı ve sonlu toplamlar ile yaklaşım. Sonlu toplamlar limiti. Belirli integral. Matematik hesabın temel teoremi. Belirsiz integral ve yerine koyma metodu. Eğriler arasında kalan alan. Dik kesitler kullanarak hacim hesabı. Silindirik kabuklar kullanarak hacim hesabı. Ters fonksiyonlar ve türevleri. Doğal logaritma. Üstel fonksiyonlar. L’Hospital Kuralı, Kısmi integral, Trigonometrik integral, Genelleştirilmiş integral, Diziler, sonsuz seriler, integral testi, karşılaştırma testi, oran ve kök testi, Kuvvet serileri, Taylor ve Maclaurin serileri, Taylor serilerinin yakınsaklığı
Ders Kodu ve Adı: MATH114-Ayrık Matematik
Kredi / AKTS: 4/5
Ders İçeriği: Matematiksel mantık, indüksiyon, küme teorisi, fonksiyonlar, diziler, özyinelemeler, sayı teorisi, matrisler, ilişkiler, sayma teknikleri, grafikler, algoritmalar ve karmaşıklık.
3.YARIYIL
Ders Kodu ve Adı: AİİT201-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Kredi / AKTS: 2/2
Ders İçeriği: Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları; XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; Anadolu’nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü; Millî Mücadele’ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM’nin açılışı ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması, Lozan Konferansı’nın toplanması ve Barış Antlaşması’nın imzalanması konularını kapsamaktadır.
Ders Kodu ve Adı: EE201-Devre Analizi I
Kredi / AKTS: 4/5
Ders İçeriği: Devre değişkenleri, uluslararası birimler sistemi, voltaj, akım, güç, enerji, gücün dengelenmesi. Temel devre elemanları, voltaj ve akım kaynakları, elektriksel direnç, bağımlı akım kaynağı, bağımlı voltaj kaynağı. Ohm kanunu, Kirşof’un akımlar kanunu, Kirşof’un gerilimler kanunu. Temel direnç devreleri, seri ve paralel bağlı dirençler, voltaj ve akım bölücü devreler. Voltaj, akım ve direncin ölçülmesi, Wheatstone köprüsü, delta-Y dönüşümü. Devre analiz teknikleri, düğüm gerilim yöntemi, göz akım yöntemi, kaynak dönüşümleri, Thevenin ve Norton eşdeğer devreleri, maximum güç transferi, süperpozisyon. Operasyonel yükselticiler, evirici yükseltici devresi, toplayıcı yükseltici devresi, evirmeyen yükseltici devresi, fark yükseltici devresi. İndüktör, kondansatör, indüktör ve kondansatörün seri ve paralel bağlanması, karşılıklı endüktans. Birinci derece devrelerin tepkisi, RL ve RC devrelerinin doğal ve basamak tepkileri, ardışık anahtarlama, sınırsız tepki, tümlevsel yükselteç. Seri ve paralel RLC devrelerinin doğal ve basamak tepkileri.
Ders Kodu ve Adı: EE261-Elektromanyetik Teori
Kredi / AKTS: 4/6
Ders İçeriği: Electrostatik Alanlar,  Coulomb kanunu, Gauss kanunu, electric poteansiyel, sınır şartları, kapasitans, electrostatik kuvvet ve enerji, Poisson and Laplace  denklemleri, image method. Steady electric currents. Statik magnetik Alanar, BiotSavart kanunu, Ampere kanunu, vector magnetik, potensiyell, inductans, magnetostatik ve enerji. Faraday indüksiyon kanunu, Dalga Konsepti, Maxwell denklemleri. Düzlem Dalgalar. Polarizasyon. Poynting vektörü.
Ders Kodu ve Adı: EE281-Devre Analizi I Lab.
Kredi / AKTS: 1/2
Ders İçeriği: EEE201 Devre Analizi I’deki teoriyi tamamlamak için DC elektrik devrelerinin yapımı, simülasyonu, analizi ve karakterizasyonu ve testini yapan pratik bir laboratuvar deneyimi.Deneyler şunları içerir: Ohm kanunu; Kirchhoff kanunları; seri ve paralel dirençler; gerilim ve akım bölücüler; delta-wye konfigürasyonları; ağ akımı ve düğüm voltaj analizi; süperpozisyon ve Thevenin eşdeğerleri; çevirici ve çevirici olmayan yükseltici devreleri; seri RC ve RL devreleri ve Proteus Simülasyonu
Ders Kodu ve Adı: MATH211-Doğrusal Cebir
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği: Doğrusal denklem sistemleri. Matrisler. Matris işlemlerinin cebirsel özellikleri. Özel matris türleri. Bir matrisin Echelon formu. Gauss-Jordan indirgemesi ile lineer sistemlerin çözümü. Satır küçültmeyle bir matrisin tersini bulmak. Eşdeğer matrisler. Determinantlar. Determinantların özellikleri. Kofaktör büyümesi. Bir matrisin tersi (determinantı ile). Diğer determinant uygulamaları (Cramers kuralı). Düzlemde ve 3 uzayda vektörler. Vektör uzayları Alt uzaylar. Yayılma ve doğrusal bağımsızlık. Temel ve boyut Satır alanı Boş alan Boşluk ve bir matrisin rankı. Homogeneos sistemleri. Baz değişimi. Geçiş matrisleri. Ortogonalleştirme. Doğrusal dönüşümler. Doğrusal dönüşümün çekirdeği ve aralığı
Ders Kodu ve Adı: MATH213-Olasılık Ve İstatistik
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği: Olasılığa giriş, kombinasyon, permütasyon, bağıl frekans yaklaşımı, olasılığın aksiyomları, küme teorisi, koşullu olasılık, Bayes teoremi, istatistiksel bağımsızlık kavramı, karşılıklı seçkin olaylar, ayrık raslantı değişkenleri, olasılık kütle ve dağılım fonksiyonları, beklenen değer, varyans, Bernoulli, Binom ve Poisson raslantı değişkenleri, sürekli raslantı değişkenleri, bunların olasılık yoğunluk ve dağılım fonksiyonları, sürekli raslantı değişkenlerinin beklenen değeri ve varyansı, düzgün, Gauss (normal) ve üstel raslantı değişkenleri, bir raslantı değişkeninin fonksiyonun yoğunluk fonksiyonu, bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonu, bağımsız raslantı değişkenlerinin fonksiyonunun yoğunluk fonksiyonu, rasgele süreçlere giriş.
Ders Kodu ve Adı: MATH215-Kompleks Değişkenler
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği: Kompleks sayılar, karmaşık değişkenlerin temel fonksiyonları, türev, analitik fonksiyonlar, Cauchy-Riemann denklemleri, Cauchy integral teoremi, analitik fonksiyonların sıfırları, Laurent serileri, izole noktaların tek sınıflandırılması, Kalıntı teoremi, Fourier serileri, Fourier dönüşümü
4.YARIYIL
Ders Kodu ve Adı: AİİT202-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Kredi / AKTS: 2/2
Ders İçeriği: Siyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı); hukuk alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk’e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokrat Parti’nin iktidar yılları, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası.
Ders Kodu ve Adı: EE202-Devre Analizi II
Kredi / AKTS: 4/5
Ders İçeriği: Sinusoidal sabit hal tepkisi analizi, frekans sahası ve fazör dönüşümü yöntemi. Frekans sahasında devre analizi, pasif devre elemenları, Kirşof kanunları, seri-paralel bağlama, delta-Y dönüşümü, kaynak dönüşümleri, Thevenin Norton eşdeğer devresi, düğüm gerilim yöntemi, göz akım yöntemi, fazör diagramlar. Transformatör ve ideal transformatörler. Sinusoidal sabit hal güç hesaplamaları, anlık güç, ortalama güç, reaktif güç, rms değeri, kompleks güç, maximum güç transferi. Üçlü faz devreleri, dengelenmiş üçlü faz devresi, üçlü faz voltaj kaynakları, Y-Y devresinin analizi, Y-delta devresinin analizi, kaynak tarafında delta-Y dönüşümleri, üçlü faz devrelerinde güç hesaplama, üçlü faz devrelerinde gücün ölçülmesi. Laplace dönüşümü, basamak fonskiyonu, dürtü fonksiyonu, fonskiyonel ve operasyonel dönüşümler, Laplace dönüşümünün uygulanması, ters Laplace dönüşümü, Laplace dönüşümünün kutup ve sıfırları, ilk ve son değer teoremleri. Laplace dönüşümü kullanarak devre analizi, s sahasında devre elemanları ve devre analizi, uygulamalar, transfer fonksiyonu, kısmi kesir açılımı, evrişim integrali, sinusoidal sabit hal tepkisi, devre analizinde dürtü fonksiyonu. Frekans seçici devreler, alçak geçişli, yüksek geçişli, bant geçirici ve bant geçirmeyen devreler.
Ders Kodu ve Adı: MATH212-Diferansiyel Denklemler
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği: Türevsel denklemlerin sınıflandırılması, çözümleri, başlangıç değeri ve sınır değeri problemleri, çözümlerin varlığı, Yüksek dereceli doğrusal türevsel denklemlerin çözüm yöntemleri, Elektrik devreleri problemleri, Laplace Dönüşümü; tanımlar, teoremler, örnekler, sabit katsayılı doğrusal başlangıç değer problemlerinin çözümü, teoremler, büklüm integrali ve teoremi. Dürtü fonksiyonu ve yanıtı, sistem fonksiyonu. Doğrusal türevsel denklem sistemleri ve çözümleri
Ders Kodu ve Adı: CENG244-Mikroişlemciler
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği: Konular, mikroişlemci mimarisi ve yapısını, 8-16- ve 32-bit sistemlere genel bakış, derleme dili programlama ve üst seviye dillerin kullanımını içerecektir. El sıkışma ve seri protokoller  ve  paralel iletişimleri içeren temel giriş / çıkış. Donanım ve yazılım zamanlaması. Kesintileri ve istisnaları kullanma. Tek çipli mikroişlemciler ve denetleyicilere genel bakış Çevre birimlerinin iç yapısı ve tasarımı. Bellek sistemi tasarımı ve analizi. (Çapraz) montajcı veya derleyiciler, geliştirme programları, simülatörler, emülatörler, vb. geliştirme araçlarının kullanımı ve yapısı.
Ders Kodu ve Adı: EE242-Sayısal Elektronik
Kredi / AKTS: 4/5
Ders İçeriği: Sayısal Devre tasarım kavramları, Sayı sistemleri, Sayısal devrelerin Temelleri, Mantık fonksiyonlarının en aza indirilmesi, Birleşik devreler, Programlanabilir Mantık Cihazları, Ardışık Devreler Temelleri, Kayıt Sayıcılar ve bellek elemanları.
Ders Kodu ve Adı: EEE282-Devre Analizi II Lab.
Kredi / AKTS: 1/2
Ders İçeriği: EEE202 Devre Analizi II’deki teoriyi tamamlamak için AC elektrik devrelerinin, üç fazlı devrelerin ve frekans seçici devrelerin yapımı, simülasyonu, analizi ve karakterizasyonu ve testini yapan laboratuvar deneyimi.Deneyler şunları içerir: empedans, giriş ve Kirchhoff yasalarını içeren sinüzoitler ve fazörler; düğüm ve ağ analizi, Thevenin ve Norton eşdeğeri ve op amp’lar dahil sinüzoidal kararlı durum analizi; anlık ve ortalama güç, güç faktörü ve karmaşık gücü içeren ac güç analizi; karşılıklı endüktans, bir birleşik devrede enerji ve transformatörler içeren manyetik olarak birleştirilmiş devreler; transfer fonksiyonları, Bode grafikleri, rezonans ve pasif ve aktif filtreler dahil frekans cevabı; ve iki kapılı devreler. PSPICE simülasyonu
Ders Kodu ve Adı: EE284-Sayısal Elektronik Lab.
Kredi / AKTS: 1/2
Ders İçeriği: Sayısal Devre tasarım kavramları, Sayı sistemleri, Sayısal devrelerin Temelleri, Mantık fonksiyonlarının en aza indirilmesi, Birleşik devreler, Programlanabilir Mantık Cihazları, Ardışık Devreler Temelleri, Kayıt Sayıcılar ve bellek elemanları.
Ders Kodu ve Adı: CENG284-Mikroişlemciler Laboratuvarı
Kredi / AKTS: 1/2
Ders İçeriği: Konular, mikrokontroller mimarisi ve yapısını, derleme dili programlama ve üst seviye dillerin kullanımını içerecektir. Seri protokoller  ve  paralel iletişimleri içeren temel giriş / çıkış. Donanım ve yazılım zamanlaması. Kesintileri ve istisnaları kullanma. Tek çipli mikroişlemciler ve denetleyicilere genel bakış Çevre birimlerinin iç yapısı ve tasarımı. Bellek sistemi tasarımı ve analizi. (Çapraz) montajcı veya derleyiciler, geliştirme programları, simülatörler, emülatörler, vb. geliştirme araçlarının kullanımı ve yapısı.
5.YARIYIL
Ders Kodu ve Adı: EE301-Elektronik I
Kredi / AKTS: 4/6
Ders İçeriği: Yarı iletken teknolojisi ve yapısal özellikleri, Diyotlar ve çeşitlerinin (doğrultucu diyotlar, Zener diyotlar, LED diyotlar, Tunnel diyotlar) özellikleri ve AC-DC analizleri. Doğrultucular ve çeşitleri. Fark Yükselteçler (DIF-AMP), İşlemsel Yükselteçler (OP-AMP), Transistörler, çeşitleri ve DC incelemeleri ve analizi.
Ders Kodu ve Adı: EE331-Sinyaller ve Sistemler
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği: Sürekli-zamanlı ve ayrık-zamanlı sinyalleri ve sistemlerin sınıflandırılması ve özellikleri. Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler: darbe yanıtı, Konvolüsyon. Kompleks değişkenli fonksiyonlar, kompleks seriler ve integraller. Dönüşüm yöntemleri: Sürekli-zamanlı Fourier serisi ve dönüşümü, ayrık zamanlı Fourier serisi ve dönüşümü. Frekans tepkisi. Örnekleme teorisi. Laplace ve z dönüşümleri, sistem fonksiyonları
Ders Kodu ve Adı: EE381-Elektronik I Lab.
Kredi / AKTS: 1/2
Ders İçeriği: Eğimli tipik transistör devreleri, kademeli yükselticiler, eğimli kademeli yükselticiler, Ortak yayıcı, ortak taban ve ortak kollektör kuvvetlendiriciler, Darlington bağlantısı, MOSFET ve JFET yükselteçler, Doğrusal ve doğrusal olmayan işlem kuvvetlendiricilerin uygulamaları, Besleme devreleri, güç yükselticileri uygulamaları.
6.YARIYIL
Ders Kodu ve Adı: EE302-Elektronik II
Kredi / AKTS: 4/6
Ders İçeriği: Frekans cevabı analizinin ve Bode çizimlerinin temelleri. Düşük ve yüksek frekans BJT ve FET kuvvetlendiricileri. İşlemsel kuvvetlendiricilerin çalışma prensipleri ve uygulamaları. Güç kuvvetlendiricileri. Doğrusal entegre devre temelleri. Geribesleme ve osilatör devrelerinin temelleri. Güç kaynaklarının tasarımı.
Ders Kodu ve Adı: EE334-Haberleşme Teorisi
Kredi / AKTS: 4/5
Ders İçeriği: İşaretlerin iletimi, Spektral analiz, Modülasyon kavramı, Genlik modülasyonlu işaretlerin üretimi ve demodülasyonu, Örnekleme kuramı. Sayısal iletişim sistemleri, Temel bant iletişim, Anahtarlamalı modülasyon türleri, toplamsal gürültülü kanallarda iletim, optimum alıcılar, simgelerarası girişim.
Ders Kodu ve Adı: EE352-Kontrol Sistemleri
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği: Giriş, Matematiksel temeller, Blok diyagramları ve İşaret-akış Diyagramları, Dinamik sistemlerin modellenmesi, Kontrol sistemlerinin zaman-domeni analizi, Kök yer analizi, Frekans-domeni analizi, Kontrol sistemlerinin tasarımı.
Ders Kodu ve Adı: EE382-Elektronik II Lab.
Kredi / AKTS: 1/2
Ders İçeriği: EEE302 Electronics II’deki teoriyi tamamlayan pratik bir laboratuvar deneyimi tasarımı, inşası, simülasyonu, analizi ve elektronik devrelerin karakterizasyonu ve testi.Deneyler şunları içerir: amplifikatörlerin temel kavramları, iki kutuplu ve alan etkili transistörlü temel amplifikatör devreleri: kazanç, giriş ve çıkış direnci, alt ve üst kesme frekansı. Çok kademeli yükselteçler. Darlington yükselticisi. Diferansiyel yükselteç İşlemsel yükselteçler: ters çevirme, ters çevirme, toplama ve ayırma. RC entegratörleri ve türevleri. Güç yükselteçleri: A, B ve AB sınıfı. Düzenlenmiş Güç Kaynakları. PSPICE simülasyonu
Ders Kodu ve Adı: EE386-Haberleşme Teorisi Lab.
Kredi / AKTS: 1/2
Ders İçeriği: MATLAB programının kurulması ve temel fonksiyonlarının kullanımı, MATLAB Programına Giriş, Fourier Dönüşümü, Sayısal Süzgeçler, Genlik Modülasyonu ve Demodülasyonu, Frekans Modülasyonu ve Demodülasyonu, Örnekleme, Darbe Kod Modülasyonu, Genlik Kaydırmalı Anahtarlama, Faz Kaydırmalı Anahtarlama, Frekans Kaydırmalı Anahtarlama.
7.YARIYIL
Ders Kodu ve Adı: FE401-Çok Disiplinli Entegre Proje
Kredi / AKTS: 4/5
Ders İçeriği: Bu ders, öğrencilerin kendi alanları dışındaki gerçek dünya problemlerine bağlantı kurmaya zorlayan problemlerin ortaya konulmasıyla öğrencilere mühendisliğin diğer disiplinleriyle (İnşaat, Elektrik, Makine ve Bilgisayar Mühendislikleri) çalışma fırsatı verir. Çok disiplinli bir takım ortamı öğrencileri zorunlu olarak kendileri gibi düşünmeyen insanlarla etkileşim içinde olmaya zorlar ve öğrencilerin diğer takım üyelerinin sağladığı yetenekleri değerlendirmesini sağlar. Her mezun olacak öğrencinin lisans kariyeri boyunca bir ‘çok disiplinli deneyimi’ olacaktır. Multidisipliner entegre projenin kullanımı böylesi bir deneyimi başarmak için cazip bir yol sağlamaktadır.Bu derste, Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezunlarını dünyanın bugünkü iş gücüne girmeye hazırlamak için gerçek dünyanın çok disiplinli tasarım deneyimleri kullanılmaktadır.Farklı mühendislik bölümlerinin lisans öğrencileri sırasıyla fakülte danışmanlarıyla performans sözleşmeleri imzalayabilir. (Tutarlı takım görevi amaçlı). Katılımcı öğrencilerin böylesi ‘yatay ve dikey entegresi’ erken bir takım organizasyonu tasarımının ön görünümünü ve iyi ve zayıf takım gücünün ikisinin de görünümündeki ilk elden deneyimi sağlar. Takım önceden tipik bir mühendislik ürünü veya süreci olmak üzere ve sonrasında kurumsal iş planını geliştirerek. ürünü ve şirketi tasarlayabilir.
Ders Kodu ve Adı: EE499-Bitirme Projesi
Kredi / AKTS: 4/5
Ders İçeriği: Konunun seçilmesi, projenin belirlenmesi, literatür incelemesi, deneylere veya deney öncesi ön çalışmalara hazırlık, çalışma alanı verilerinin toplanması, eğer uygulanabiliyorsa matematiksel veya bilgisayar programlarının geliştirilmesi, deneysel programın veya matematiksel/bilgisayar modelinin çalıştırılması ve sonlandırılması, sonuçların ve bulguların analiz edilmesi ve varılan sonucun yazılması, tam proje raporunun yazılması, projenin sunulması ve savunulması mezuniyet projesinin önemli adımlarını oluşturmaktadır. Konu çalışılan dersin saha uygulamalarıyla tercihen sektör verileri ve sektörün problemleriyle alakalı olmalıdır. Projenin araştırma bileşeniyle verilmesine öncelik verilmelidir.
8.YARIYIL
Ders Kodu ve Adı: EE499-Bitirme Projesi
Kredi / AKTS: 4/5
Ders İçeriği: Konunun seçilmesi, projenin belirlenmesi, literatür incelemesi, deneylere veya deney öncesi ön çalışmalara hazırlık, çalışma alanı verilerinin toplanması, eğer uygulanabiliyorsa matematiksel veya bilgisayar programlarının geliştirilmesi, deneysel programın veya matematiksel/bilgisayar modelinin çalıştırılması ve sonlandırılması, sonuçların ve bulguların analiz edilmesi ve varılan sonucun yazılması, tam proje raporunun yazılması, projenin sunulması ve savunulması mezuniyet projesinin önemli adımlarını oluşturmaktadır. Konu çalışılan dersin saha uygulamalarıyla tercihen sektör verileri ve sektörün problemleriyle alakalı olmalıdır. Projenin araştırma bileşeniyle verilmesine öncelik verilmelidir.