Uncategorized arşivleri |

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Kategori Arşivleri: Uncategorized

Tüm Derslerin Google Classroom Giriş Kodları

2023-2024 SPRING TERM GOOGLE CLASSROOM CODES Please sign up for the class relevant to you using the code below 1- MATH112 CALCULUS II: uizhio7 2- MATH212 DIFFERENTIAL EQUATIONS: zrwafsb 3- EE242 DIGITAL ELECTRONICS: gyrv27b 4- FE102 Teknoloji ve Arge Yönetimi: xayaaez 5- EE470 Machine Learning: s43uacc 6- CENG314 Microprocessors: ev4zxoc 7- EE334 – Communication Theory: mt3h6mr 8- FE202 […]

Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Ek Sınav Hakkı

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44 üncü maddesi’nin ( c ) fıkrası: “Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi […]