About Mentorship Program | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

About Mentorship Program

About Mentorship Program

Değerli Öğrenciler,

"Mentör Listesi" ve "Mentör Başvuru Formu"na ilgili linklerden ulaşabilirsiniz.

4. Sınıf Öğrencileri Mentörlük Uygulaması kapsamında Linkteki "Mentör Başvuru Formu" Mentörleri olacak Deneyimli Mühendis tarafından doldurulmak kaydı ile, Bölüm Başkanlığımıza yapabilirler.

Link : EEE Mentors and Mentee List

Link : Mentör Başvuru Formu